HOME - POPIS  APLIKÁCIE  |  HISTÓRIA  |  TIF a OCR   

 
 
Tif Formát a Microsoft
Čo sa aplikácií Microsoft týka - Formát TIFF sa bežne používa vo viacerých aplikáciách na spracovanie obrázkov, a to v poslednej dobe aj vrátane skenovacích a faxových aplikácií. Napríklad práve taký program Microsoft Office Document Imaging využíva vlastnosti tohto formátu rozoznať text na skenovanom papieri a previesť ho do skrz optické rozpoznávanie (OCR).

OCR znamená, že pri tomto procese sa z grafiky, skenovaného textu, vyčíta text, rozpoznajú znaky a tie sa prevedú do finálnej textovej podoby, s ktorou sa dá ďalej nakladať ako s textom. Skvelá vec, pokiaľ máte mnoho dokumentov, ktoré potrebujete previesť do textovej podoby a ich kompletný prepis je nemysliteľný. To, čo kedysi museli spraviť desiatky zamestnancov za rok, môže spraviť jeden za pár týždňov. Nové skenované dokumenty sa teda po takomto skenovaní uložia do formátu prípony *.tif a text rozpoznaný skrz túto metódu OCR sa uloží spolu s obrázkom.

Tie súbory TIF, ktoré ste vytvorili cez Microsoft Office Document Imaging, sa dajú otvárať a upravovať samozrejme vo viacerých programoch na úpravu obrázkov. Dnes ho podporuje azda každý jedne program, ktorý otvára obrázky. Použitím takýchto programov však formát stratí rozpoznaný text a stane sa z neho obrázok. Pre využitie textu z neho používajte práve už spomenutý program od spoločnosti Microsoft.

Program vytvorí súbor v tomto formáte - 3 typy:
* Monochromatický formát - 1 bit / pixel, compression G4.
* Škála sivej - Grey Scale - 8 bitov / pixel, compression JPEG.
* Formát vo farbách - 24 bitov RGB, compression JPEG.

Program podporuje:
* Neprekrývajúce sa obrázky
* TIFF až do špecifikácie verzie 6.0
* priestory farieb RGB a CMYK

 
 

© ARR TGN for LKZ z LSK